Dodajte link besplatno (zauvek besplatno!) na našu prvu stranu

Uslovi dodavanja vašeg linka:

Formular za dodavanje linka:

URL adresa vašeg sajta: http://
tekst linka: (najviše 45 karaktera)
Dodatni opis koji se pojavljuje kad mišem idete preko linka: (najviše 80 karaktera)
Kategorija (postojeća ili predložite novu)
Vaša email adresa: (ne pojavljuje se na sajtu, ovde ćete biti obavešteni o postavljanju linka)
Vaše ime: (ne pojavljuje se na sajtu)
Link ka našem sajtu je postavljen? označi ako jeste (mora biti postavljen da bi se odobrio link)
 

Mogući linkovi ka nama i njihov HTML kôd: (boja i pozicija nije bitna - ali mora biti na početnoj strani)

sulink <a href="http://www.suboticalink.com" title="Subotica Link" target="_blank">sulink</a>
ili  
Subotica Link <a href="http://www.suboticalink.com" target="_blank">Subotica Link</a>
ili ako više volite banere:
Subotica Link - dodajte link besplatno Sliku ne morate kopirati na vaš sajt, dovoljno je samo dodati ovaj HTML kôd:
<a href="http://www.suboticalink.com" target="_blank"><img src="http://www.suboticalink.com/baneri/subotica-link-18x18.gif" alt="Subotica Link - dodajte link besplatno" title="Subotica Link - dodajte link besplatno" width="18" height="18" border="0" /></a>
ili  
Subotica link - linkovi sa prve strane Sliku ne morate kopirati na vaš sajt, dovoljno je samo dodati ovaj HTML kôd:
<a href="http://www.suboticalink.com" target="_blank"><img src="http://www.suboticalink.com/baneri/subotica-link-46x18.gif" alt="Subotica link - linkovi sa prve strane" title="Subotica link - linkovi sa prve strane" width="46" height="18" border="0" /></a>
ili  
Subotica Link - dodaj link besplatno na početnu stranu Sliku ne morate kopirati na vaš sajt, dovoljno je samo dodati ovaj HTML kôd:
<a href="http://www.suboticalink.com" target="_blank"><img src="http://www.suboticalink.com/baneri/subotica-link-120x40.gif" width="120" height="40" border="0" alt="Subotica Link - dodaj link besplatno na početnu stranu" title="Subotica Link - dodaj link besplatno na početnu stranu" /></a>
ili zatražite baner bilo kakve dimenzije i pripremićemo ga..